/ Núdzové ošetrenie /
Výnimka kvality Manipulácia so štandardnou knihou
Táto štandardná kniha má pomôcť zákazníkom rýchlejšie a lepšie riešiť a riešiť problémy, keď po prijatí zistia problémy s plesňou alebo výrobkom
formy alebo konečného produktu, aby sa predišlo stratám pre zákazníkov a aby sa predišlo vplyvu. výroby zákazníka na tento účel.